Close

Galeria

Purpurka

Purpurka i Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r.

Projekt „Purpurka na Polkę. Instrukcja obsługi” jest zgodny z definicjami, założeniami i celami Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. W świetle artykułu 2. konwencji, sama purpurka jest przedmiotem, z którym wiąże się umiejętność odpowiedniego zakładania i zwyczaj noszenia. Istotny i tradycyjny jest również przekaz wiedzy i umiejętności z pokolenia na pokolenie, kultywowanie i odtwarzanie ich przez wspólnoty i grupy. Bezsprzeczne jest […]

Czytaj więcej

Geneza projektu

Podstawą projektu są badania, które przeprowadziliśmy w 2014 roku. Dotyczyły one przede wszystkim stanu zachowania umiejętności wiązania chusty purpurki na terenie jej historycznego występowania. Badania ankietowe w lokalnych muzeach wykazały, iż brakuje dokumentacji filmowej wiązania chusty purpurki. Artykuł o purpuce na podstawie tychże badań, pt. Purpurka na Polkę. Kto to potrafi? który został opublikowany pod koniec 2016 r. i jest pierwszym monograficznym […]

Czytaj więcej

Ciekawostki historyczne

Za zainteresowaniem chustą purpurką stoi bogactwo jej powiązań historycznych, kulturowych, społecznych. Nie była ona lokalnym wytworem. Źródła podają, że była produkowana w drukarniach perkalu między innymi na terenie obecnych Czech i Austrii, skąd była sprowadzana np. do ówczesnego Bytomia . Tam  w purpurki i inne części stroju śląskiego zaopatrywały się także mieszkanki Śląska z obszarów II RP. Jedna z odmian purpurki […]

Czytaj więcej