Close

Galeria

28 czerwca 2017

Ciekawostki historyczne

Za zainteresowaniem chustą purpurką stoi bogactwo jej powiązań historycznych, kulturowych, społecznych. Nie była ona lokalnym wytworem. Źródła podają, że była produkowana w drukarniach perkalu między innymi na terenie obecnych Czech i Austrii, skąd była sprowadzana np. do ówczesnego Bytomia . Tam  w purpurki i inne części stroju śląskiego zaopatrywały się także mieszkanki Śląska z obszarów II RP.

Jedna z odmian purpurki (wzorów było kilka) jest używana (pod inną nazwą) również jako element stroju wilamowickiego (pow. bielski).  Warto też przywołać postać jednej z niewielu kobiet senatorów w II RP Józefy Bramowskiej,  której zdjęcia archiwalne w purpurce można odnaleźć w Narodowym Archiwum Cyfrowym.

Józefa Zofia Bramowska (z domu Batsch) 1860–1942 – senator w latach 1929–1930 i w 1935 roku; prowadziła gospodarstwo rolne we wsi Żyglin k. Tarnowskich Gór; pracowała też w kopalni rudy i kruszcu w Pasiekach; propagatorka polskości na Śląsku; założycielka Towarzystwa Polek w Żyglinie; uczestniczka akcji plebiscytowej na Śląsku i III Powstania Śląskiego, od 1927 przewodnicząca Zarządu Głównego Towarzystwa Polek na Śląsku, członkini honorowa Narodowej Organizacji Kobiet. Na początku wojny ewakuowała się na wschód, we Lwowie ukryła swoje archiwum; 29.09.1939 wróciła do Żyglina; symulowała ciężką chorobę, aby uniknąć uwięzienia; trzymana przez gestapo w areszcie domowym, zmarła 24.10.1942 w Żyglinie. Bramowska nosiła strój śląski, także na oficjalnych uroczystościach i w Senacie.

źródło: Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu
Zdjęcia tutaj.