Close

Galeria

Kontakt

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Dział Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

ul. Teatralna 4
40-003 Katowice

tel. +48 32 201 77 81
tel./ fax 32 251 75 63
tel. kom. +48 604 104 221
sekretariat@rik.katowice.pl

Kontakt mailowy w sprawie projektu „Purpurka na Polkę. Instrukcja obsługi”:  purpurka@rik.katowice.pl 

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, oddział Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (Instytucji Kultury Samorządu Województwa Śląskiego). Zajmuje się szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego – materialnego i niematerialnego – na terenie województwa śląskiego. Pośród wielu działań podejmowanych przez Centrum wymienić należy wspieranie inicjatyw związanych z ochroną zabytków, dokumentowanie dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego w formie publikacji, wystaw, projektów edukacyjnych i społecznych oraz wykonywanie dokumentacji konserwatorskich dla obiektów zabytkowych (przykładowo ekspertyz, opinii, raportów), a także prowadzenie szerokich działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Centrum czynnie współpracuje z wieloma organizacjami i urzędami. Spośród nich należy wymienić Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Wynikiem tej współpracy są m. in. kolejne tomy „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego” zawierające szereg ciekawych artykułów dotyczących zabytków regionu i ich konserwacji. Książki wydawane są corocznie, a jej temat wiodący jest związany z sesją konserwatorską organizowaną przez Instytut każdego roku jesienią. Na uwagę zasługuje również współpraca ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska (np. projekt GLAM).
www.scdk.pl