Close

Galeria

"Mistrzowie tradycji"

"Mistrzowie tradycji" będą prowadzili warsztaty,  z ich udziałem zostaną nagrane filmy instruktażowe. 

Cecylia Zawodny

Cecylia Zawodny urodzona przed II wojną światową w Szarleju (dzielnica Piekar Śląskich), gdzie mieszka do dzisiaj. Wychowana w tradycyjnej rodzinie, silnie utożsamia się ze swoją miejscowością, kultywuje lokalne tradycje i chętnie przekazuje je zarówno wewnątrz kręgu rodzinnego, jak i poza nim. Aktywnie działa w zespole regionalnym "Piekarskie Klachule" (wielokrotnie nagradzanym w skali województwa i kraju).

Danuta Szczogiel

Danuta Szczogiel urodziła się
i wychowała w Dąbrówce Wielkiej (dzielnica Piekar Śląskich), w rodzinie kultywującej tradycje lokalne. Aktywnie działa na rzecz podtrzymania tradycji i wiedzy o śląskim stroju ludowym, zarówno poprzez udział w obrzędach sakralnych (np. procesji Bożego Ciała w strojach śląskich w swojej parafii),
jak i przez działania niebanalne, np. pokaz śląskiego stroju ludowego podczas zlotu klubu turystyki motocyklowej, którego jest członkiem.

Grzegorz Stachak

Grzegorz Stachak, urodzony w Lipinach (dzielnica Świętochłowic, znana z barwnej procesji Bożego Ciała) popularyzator śląskiego stroju i śląskich tradycji. Na kanwie swojej ogromnej wiedzy w dziedzinie stroju śląskiego założył firmę, która zajmuje się szyciem strojów śląskich.

Tomasz Wrona

Tomasz Wrona urodzony w Mysłowicach pasjonat lokalnego stroju ludowego. Nauczyciel historii w Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach, pasjonat etnografii, działacz społeczny, radny miasta. Autor książek o tematyce historycznej
 i etnograficznej ("Tradycje stroju ludowego na terenie obecnych Mysłowic") oraz wielu artykułów w prasie polskiej
 i amerykańskiej (Kurier Chicago).