Close

Galeria

O projekcie

Projekt „Purpurka na Polkę. Instrukcja obsługi” jest realizowany przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, działania związane z projektem prowadzi bezpośrednio dział Regionalnego Instytutu Kultury – Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ma charakter edukacyjny, popularyzatorski, promujący śląski strój i tradycje, integrujący i aktywizujący  społeczności lokalne.  W jego ramach zaplanowaliśmy kilka działań:

  • warsztaty tradycyjnego wiązania purpurki prowadzone przez mistrzów tradycji
  • realizację filmu dokumentalnego oraz czterech filmów instruktażowych (te będą efektem wspomnianych warsztatów w miejscowościach na terenie aglomeracji katowickiej)
  • wydanie filmów na DVD oraz ich udostępnienie na stronie projektu
  • przeprowadzenie badań ankietowych, które posłużą gromadzeniu danych nt. osób kultywujących tradycję lokalnego stroju ludowego
  • podsumowanie projektu

Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2017, zakończy w październiku  2017 roku. Warsztaty odbędą się w Mysłowicach, Świętochłowicach i Piekarach Śląskich, natomiast finał w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.