Close

Galeria

28 czerwca 2017

Purpurka i Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r.

Projekt „Purpurka na Polkę. Instrukcja obsługi” jest zgodny z definicjami, założeniami i celami Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. W świetle artykułu 2. konwencji, sama purpurka jest przedmiotem, z którym wiąże się umiejętność odpowiedniego zakładania i zwyczaj noszenia. Istotny i tradycyjny jest również przekaz wiedzy i umiejętności z pokolenia na pokolenie, kultywowanie i odtwarzanie ich przez wspólnoty i grupy. Bezsprzeczne jest istnienie relacji tej tradycji z otoczeniem i historią oraz jej waga dla poczucia tożsamości grupy. Zgodnie z punktem 2. artykułu 2. niematerialne dziedzictwo kulturowe chusty purpurki przejawia się zarówno na poziomie przekazu ustnego jako opowieści o zwyczajach i okolicznościach jej noszenia, jej obecności w zwyczajach (np. w procesjach) i rytuałach (bywała wykorzystywana podczas obrzędu oczepin).
Projekt „Purpurka na Polkę. Instrukcja obsługi” jest również zgodny z definicjami ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (artykuł 2. punkt 3. konwencji) przede wszystkim wzmacnia i ułatwia przekazanie umiejętności i wiedzy na temat purpurki m.in. za pomocą warsztatów dokumentuje i zabezpiecza poprzez realizację filmów instruktażowych, promuje i inspiruje do rewitalizacji bezpośrednich i pośrednich odbiorców przez wszystkie działania w ramach projektu, także przez działania promocyjne.
Projekt jako konkretny program edukacyjny i szkoleniowy dla zainteresowanych wspólnot oraz grup zgodnie z artykułem 14. konwencji zapewnia purpurce (jako ważnemu przejawowi niematerialnego dziedzictwa kulturowego) uznanie, szanowanie i promowanie w społeczeństwie.